Miljömålen i Skåne

Miljömål för Skåne, Sverige och världen

Sveriges miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd som miljöarbetet ska leda till i den svenska miljön. Målen har beslutats av riksdagen och gäller även i Skåne. Utöver detta har Länsstyrelsen Skåne beslutat om regionala klimatmål.

De globala målen och Agenda 2030 har beslutats av FN. De handlar bland annat om miljöfrågor. I Sverige ser vi miljömålen som en del av Agenda 2030, eftersom både miljömålen och de globala hållbarhetsmålen styr i samma riktning.

Den här webbplatsen riktar sig till dig som vill veta mer om hur det står till med miljön i Skåne och till dig som vill veta vilka åtgärder din kommun, ditt företag eller annan organisation kan genomföra för att bidra till att vi når miljömålen.

Når vi miljömålen i Skåne?

Varje höst bedömer vi på Länsstyrelsen Skåne läget för miljömålen i Skåne och rapporterar enligt nationella riktlinjer till Naturvårdsverket, riksdagen och regeringen. Dessa bedömningstexter kompletterar vi med bilder och diagram och publicerar på den här webbplatsen.

För varje miljömål besvaras frågan ”Når vi målet till 2030?” med antingen Ja, Nära eller Nej. Dessutom visar en trendpil hur den senaste utvecklingen för målet ser ut. Därefter beskrivs i text och med illustrationer hur tillståndet i miljön ser ut för detta miljöområde, vilka viktiga åtgärder som genomförts det senaste året, och vad som mer behöver göras. Om du klickar på ett diagram kan du se det i större storlek.

Här finns en aktuell sammanfattning för alla miljömålen.

De målbedömningar som vi publicerat här 2024 gjordes under hösten 2023 och baseras på kunskap om befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder vid den tidpunkten.

Vad behöver vi göra för att nå miljömålen?

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Det nuvarande åtgärdsprogrammet heter Tillsammans för ett hållbart Skåne och gäller åren 2022-2025.

Läs mer om det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen.

Fyra gråa cirklar, där en innehåller en pil som pekar snett uppåt, en har en pil som pekar snett nedåt, en en pil som pekar rakt åt höger, och en ingen pil alls. En röd fylld cirkel med vit text Nej, en grön fylld cirkel med vit text Ja, en gul fylld cirkel med vit text Nära.
Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf