Miljötillståndet i skåne

Just nu: Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025 på remiss!

Länsstyrelsen Skåne har i dialog med aktörer i länet tagit fram ett förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen för perioden 2021-2025, Tillsammans för ett hållbart Skåne. Alla är välkomna att lämna synpunkter på förslaget till åtgärdsprogram.

Läs mer om förslaget till åtgärdsprogram och hur du lämnar synpunkter.

Hur går det - når vi miljömålen i Skåne?

Varje höst bedömer vi på Länsstyrelsen Skåne läget för miljömålen i Skåne och rapporterar enligt nationella riktlinjer till Naturvårdsverket, riksdagen och regeringen. Dessa bedömningstexter kompletterar vi med bilder och diagram och publicerar på den här webbplatsen.

För varje miljömål besvaras frågan “Når vi målet?” med antingen Ja, Nära eller Nej. Dessutom visar en trendpil hur den senaste utvecklingen för målet ser ut. Därefter beskrivs i text och med illustrationer hur tillståndet i miljön ser ut för detta miljöområde, vilka viktiga åtgärder som genomförts det senaste året, och vad som mer skulle behöva göras. Om du klickar på ett diagram kan du se det i större storlek.

Här finns en aktuell sammanfattning för alla miljömålen.

De målbedömningar som vi publicerar här 2021 gjordes under hösten 2020 och baseras på kunskap om befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder vid den tidpunkten.

OBSERVERA! Under 2021 sker en överflyttning av tidigare års material från den plats där det tidigare varit publicerat. Överflyttningen sker succesivt. Det innebär att vi först fyller på med ett mål i taget för år 2020, därefter för 2019 och sist för 2018. Om du saknar info för ett specifikt mål och år, så hoppas vi du kommer tillbaka senare och tittar igen.

Om du upptäcker trasiga länkar eller andra felaktigheter i det överflyttade materialet får du väldigt gärna uppmärksamma oss på detta. 

Länk till hur du kontaktar oss.

Fyra gråa cirklar, där en innehåller en pil som pekar snett uppåt, en har en pil som pekar snett nedåt, en en pil som pekar rakt åt höger, och en ingen pil alls. En röd fylld cirkel med vit text Nej, en grön fylld cirkel med vit text Ja, en gul fylld cirkel med vit text Nära.
Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.