Redogörelse för tillgänglighet

Länsstyrelsen Skåne står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.skanesmiljomal.info uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från www.skanesmiljomal.info på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 1-2 arbetsdagar.
Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Läs om hos W3.org om Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 .

Detta innehåll är inte tillgängligt

  • Vi har bäddat in filmer från andra webbplatser. För dessa kan vi inte garantera tillgängligheten.
  • Framför allt äldre länkar (bedömningar från 2020 och äldre) har i stor utsträckning otydliga/bristfälliga hänvisningar. På vår tidigare webbplats hade dessa länkar title-texter som inte kunnat läggas till i nuvarande webbplattform.
  • Webben innehåller kod som inte följer webbplatsstandarder och som inte validerar. Riktlinje WCAG 4.1.1.
  • Webben erbjuder inte möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll. Riktlinje WCAG 2.4.2.
  • Webbens navigationsmeny går inte att nå med endast hjälp av tangentbord i platta och mobil.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten av www.skanesmiljomal.info utan granskning.
Senaste bedömningen gjordes den 16 juni 2021
Webbplatsen publicerades den 9 juni 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 16 juni 2021.