Aktuellt & fördjupning

Skärmklipp från filmen Sveriges miljömål 25 år

Jubileumsfilm: Miljömålen 25 år!

1999 antog riksdagen helt nya miljömål för Sverige, med ett övergripande mål om att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen

Svanar i Finjasjön en sommarkväll. Solnedgångsfärger och stilla vatten. Foto: Mostphotos.

Miljömålen: Sverige behöver göra mycket mer

Naturvårdsverket har idag redovisat den årliga nationella uppföljningen av miljömålen till regeringen. Uppföljningen baseras bland annat på länsstyrelsernas uppföljning från november 2023. Naturvårdsverkets sammanfattande budskap

Karta över Skåne med röda prickar och namnen på flera invasiva arter. Skärmklipp från filmen.

Invasiva arter – att släcka en skogsbrand med trädgårdsslang

I den här filmen berättar Cajza Eriksson på Länsstyrelsen Skåne om invasiva arter. Inledningsvis får du veta hur vi definierar invasiva arter och varför de är problematiska. Därefter får du veta hur situationen ser ut här i Skåne och hur Länsstyrelsen Skåne arbetar mot invasiva arter. Och slutligen får du tips på vad Du kan göra.

Startsida i guiden.

Så gör du utdrag ur åtgärdswebben!

Åtgärdswebben är en publik webbtjänst, där verksamhetsutövare, beslutsfattare, myndigheter och intresserad allmänhet kan se hur åtgärdsarbetet för att nå miljömålen går i alla Sveriges län

Skärmklipp från filmen Sveriges miljömål 25 år

Jubileumsfilm: Miljömålen 25 år!

1999 antog riksdagen helt nya miljömål för Sverige, med ett övergripande mål om att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen

Svanar i Finjasjön en sommarkväll. Solnedgångsfärger och stilla vatten. Foto: Mostphotos.

Miljömålen: Sverige behöver göra mycket mer

Naturvårdsverket har idag redovisat den årliga nationella uppföljningen av miljömålen till regeringen. Uppföljningen baseras bland annat på länsstyrelsernas uppföljning från november 2023. Naturvårdsverkets sammanfattande budskap

Karta över Skåne med röda prickar och namnen på flera invasiva arter. Skärmklipp från filmen.

Invasiva arter – att släcka en skogsbrand med trädgårdsslang

I den här filmen berättar Cajza Eriksson på Länsstyrelsen Skåne om invasiva arter. Inledningsvis får du veta hur vi definierar invasiva arter och varför de är problematiska. Därefter får du veta hur situationen ser ut här i Skåne och hur Länsstyrelsen Skåne arbetar mot invasiva arter. Och slutligen får du tips på vad Du kan göra.

Startsida i guiden.

Så gör du utdrag ur åtgärdswebben!

Åtgärdswebben är en publik webbtjänst, där verksamhetsutövare, beslutsfattare, myndigheter och intresserad allmänhet kan se hur åtgärdsarbetet för att nå miljömålen går i alla Sveriges län