Inspelat webbinarium: Så förändrar vi synen på hållbar konsumtion och ökad livskvalitet

Tre kvinnor i en studio. En av dem gestikulerar, de två andra lyssnar intresserat.

Frukostwebbinarium: Så förändrar vi synen på hållbar konsumtion och ökad livskvalitet Svar på frågor från webbinariet finns längst ner på sidan. Webbinariet fokuserar på åtgärd 17 under Hållbar konsumtion och produktion i åtgärdsprogrammet Tillsammans för ett hållbart Skåne: Hållbara konsumtionsmönster för ökad livskvalitet Kunskapsuppbyggande insatser genomförs kring konsumtionsmönster och livsstilar som leder till minskad miljöpåverkan […]

Webbinarium 12 april: Så förändrar vi synen på hållbar konsumtion och ökad livskvalitet

Barn med flätor i gul hatt. Blommande gult fält.

Hur underlättar vi för livsstilsförändringar som leder till minskad miljöpåverkan och ökad livskvalitet? Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna och fallgroparna i arbetet med hållbar konsumtion riktat till våra medborgare? Länsstyrelsen Skåne bjuder in till ett frukostwebbinarium om hur insatser för en mer hållbar konsumtion både kan bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan och ge förutsättningar […]

4-13 oktober: Frukostwebbinarier om hållbar konsumtion

Närbild på nätkassar.

RUS bjuder tillsammans med nationella myndigheter in till webbinarier som tar upp olika delar av konsumtionsområdet. Under en dryg vecka i oktober arrangeras sex stycken digitala frukostmöten som berör olika delar av konsumtionsområdet. De olika tillfällena ger en bra bild över pågående nationella uppdrag och projekt. Förhoppningen är att de ska ge inspiration och konkreta […]

Inspelat webbinarium: Hur kan naturen hjälpa oss att hantera ett förändrat klimat?

Barn med flätor i gul hatt. Blommande gult fält.

Hur kan vi använda naturbaserade lösningar för att öka naturens egen motståndskraft mot klimatförändringar och skapa förutsättningar för samhället att anpassa sig till effekterna av ett förändrat klimat och samtidigt skapa bättre förutsättningar för bevarandet av biologisk mångfald? Det var temat för ett webbinarium Länsstyrelsen Skåne ordnade den 21 april. Frukostwebbinarium: Hur kan naturen hjälpa […]

Se inspelningen från webbinariet 9 dec!

Presentation som visar läget för de olika miljömålen. Från webbinariet,

Hur är läget för miljön i Skåne? Når vi våra miljömål, vilka är våra stora miljöutmaningar och vad behöver vi göra tillsammans för att förbättra tillståndet i miljön? Den 9 december ordnade vi ett webbinarium om detta. Nu kan du se inspelningen! Inspelning av webbinariet ”Når vi miljömålen i Skåne?” (film på mediaflow.com) Ungefärliga hållpunkter […]

Svar på tittarfrågor från lanseringseventet

Två personer står och pratar vid ett bord. Färgglada kuber bakom.

Den 1 mars lanserade vi det nya regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen. Webbinariet sändes via youtube. Svar på frågor från webbinariet Under webbinariet kunde deltagarna ställa frågor som skickades in via menti.com. De frågor som inte fick svar under programtiden besvaras i dokumentet nedan. Svar på frågor från lanseringseventet (pdf). Mer om det nya åtgärdsprogrammet Här […]

Välkommen till lanseringen av Tillsammans för ett hållbart Skåne!

Framsida till rapporten Tillsammans för ett hållbart Skåne: Två barn i gula regnjackor. Även länk vidare till rapporten (pdf).

Den 1 mars kl 9-12 ordnar vi ett digitalt webbinarium för att lansera det Regionala åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025. Anmälan görs i Länsstyrelsens kalender senast 24 februari. Länk till anmälningssida på Länsstyrelsens webbplats. Nytt åtgärdsprogram för ett hållbart Skåne Alla kan bidra och alla behövs i arbetet för ett hållbart Skåne. Välkommen till lanseringseventet för […]