Inspelat webbinarium: Hur kan naturen hjälpa oss att hantera ett förändrat klimat?

Hur kan vi använda naturbaserade lösningar för att öka naturens egen motståndskraft mot klimatförändringar och skapa förutsättningar för samhället att anpassa sig till effekterna av ett förändrat klimat och samtidigt skapa bättre förutsättningar för bevarandet av biologisk mångfald? Det var temat för ett webbinarium Länsstyrelsen Skåne ordnade den 21 april.

Frukostwebbinarium: Hur kan naturen hjälpa oss att hantera ett förändrat klimat? (mediaflow.com)

Program/hållpunkter i inspelningen

Kl. 09.00 Välkomna!
Tommy Persson, miljöstrateg, Länsstyrelsen Skåne (moderator)

Kl. 09.05 Naturbaserade klimatanpassningsåtgärder i Skåne
Pär Persson, vattenstrateg, Länsstyrelsen Skåne

Kl. 09.15 Öppen dagvattenhantering i ett förändrat klimat
Johanna Sörensen, bitr. universitetslektor, Avdelningen för teknisk vattenresurslära, Lunds universitet

Kl. 09.30 Mångfunktionella naturbaserade lösningar i Lussebäckens delavrinningsområde i Helsingborg
Daniel Graf, miljöstrateg vatten, Miljöförvaltningen, Helsingborgs stad

Kl. 09.45 Utvärdering av naturbaserade klimatanpassningsåtgärder i Lussebäcken
Pär Persson, vattenstrateg, Länsstyrelsen Skåne

Kl. 09.55 Vilka är framgångsfaktorerna för arbetet med naturbaserade klimatanpassningslösningar?
Avslutande samtal om erfarenheter med inbjudna föreläsare.

Kl 10.00 Slut