Se inspelningen från webbinariet 9 dec!

Hur är läget för miljön i Skåne? Når vi våra miljömål, vilka är våra stora miljöutmaningar och vad behöver vi göra tillsammans för att förbättra tillståndet i miljön? Den 9 december ordnade vi ett webbinarium om detta. Nu kan du se inspelningen!

Inspelning av webbinariet ”Når vi miljömålen i Skåne?” (film på mediaflow.com)

Ungefärliga hållpunkter i inspelningen:

04:30 Tommy Persson, miljöstrateg, hälsar välkommen

07:15 Jeanette Schlaucher, chef miljöstrategiska enheten: övergripande om miljöläget i Skåne och skånska utmaningar Jeanette Schlauchers punkt som separat film

15:00 Begränsad klimatpåverkan. Kristina Eriksson, klimat- och energistrateg Kristina Erikssons punkt som separat film

25:15 Hav i balans samt levande kust och skärgård. Jonas Gustafsson, marinbiolog Jonas Gustafssons punkt som separat film

34:25 Ett rikt odlingslandskap. Elin Wetterlöf, samordnare Elin Wetterlöfs punkt som separat film

40:00 Ett rikt växt- och djurliv. Gabrielle Rosquist, projektledare pollineringsuppdraget och ÅGP-koordinator Gabrielle Rosquists punkt som separat film

52:45 Från ord till åtgärd. Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2022 – 2025. Tommy Persson, Susanne Dahlberg, miljöstrateger Susanne Dahlbergs punkt om åtgärdsprogrammet som separat film

Till dig som deltog på webbinariet

Svar på frågor som ställdes vid webbinariet (pdf)

Powerpoint har skickats ut separat.