Webbinarium 12 april: Så förändrar vi synen på hållbar konsumtion och ökad livskvalitet

Hur underlättar vi för livsstilsförändringar som leder till minskad miljöpåverkan och ökad livskvalitet? Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna och fallgroparna i arbetet med hållbar konsumtion riktat till våra medborgare?

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till ett frukostwebbinarium om hur insatser för en mer hållbar konsumtion både kan bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan och ge förutsättningar för ökad livskvalitet hos våra medborgare.

Under webbinariet kommer vi att få ta del av både insikter från forskningen om hållbara livsstilar och konkreta exempel på insatser för att stimulera hållbar konsumtion på regional och lokal nivå. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor.

Webbinariet riktar sig i första hand till dig som är politiker eller tjänsteperson med ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor, men också aktörer inom den idéburna sektorn som arbetar med dessa frågor. Webbinariet är också intressant för alla andra aktörer som vill bidra i det gemensamma arbetet för en hållbar samhällsutveckling i Skåne.

Välkommen!

Program

09.00 Välkomna!
Susanne Dahlberg, miljöstrateg, Länsstyrelsen Skåne (moderator)

09.05 Hur ska vi leva för att klara 1,5-gradersmålet?
Oksana Mont, professor i styrning av hållbar konsumtion, och Andrius Plepys, forskare i hållbara affärsmodeller och miljöanalys, Internationella Miljöinstitutet, Lunds universitet

09.25 Om sopiga beteenden – hur skapar vi insikt hos våra medborgare?
Lisa Garting, miljöpedagog, Sysav

09.40 Utblick över lokalt arbete för hållbar konsumtion och livsstilar (film)

09.45 Det goda livet Sofielund och nätverket Hållbar människa
Sonia Denkiewicz, projektledare, Hållbar Utveckling Skåne

09.55 Summering och avslutning
Tommy Persson, miljöstrateg, Länsstyrelsen Skåne

10.00 Slut

Webbinariet är en del av Hållbarhetsveckan i Lund 2023 som pågår 8-13 april.

Program för Hållbarhetsveckan

Anmäl dig via Länsstyrelsens kalender, senast den 8 april:

Anmälan till webbinarium: Så förändrar vi synen på hållbar konsumtion och ökad livskvalitet, Länsstyrelsen Skåne