Inspelat webbinarium: Hur går miljöarbetet i Skåne och hur påverkar invasiva arter vår miljö?

Vad gör du, vi och andra för att nå miljömålen i Skåne? Hur påverkar invasiva arter våra möjligheter att nå målen? Behöver vi arbeta annorlunda med invasiva arter i Skåne? Den 1 december höll vi ett frukostwebbinarium om dessa frågor. Du kan se det i efterhand.

Frukostwebbinarium: Hur går miljöarbetet i Skåne och hur påverkar invasiva arter vår miljö? (mediaflow.com)

Program

09.00 Välkomna!
Tommy Persson, miljöstrateg, Länsstyrelsen Skåne (moderator)

09.05 Når vi miljömålen i Skåne?
Jeanette Schlaucher, enhetschef, Länsstyrelsen Skåne

09.10 Resultat från uppföljning av det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen
Tommy Persson, miljöstrateg, Länsstyrelsen Skåne

09.20 ”Att släcka skogsbrand med en trädgårdsslang”- hur skyddar vi biologisk mångfald mot invasiva arter på ett resurseffektivt sätt?
Cajza Eriksson, samordnare invasiva arter, Länsstyrelsen Skåne

09.40 ”Sprid kunskap – inte invasiver.” – erfarenheter och lärdomar från arbetet med invasiva arter i Ängelholms kommun.
Maria Thyr, kommunekolog, Ängelholms kommun

09.55 Summering och avslutning

10.00 Slut