Välkommen till lanseringen av Tillsammans för ett hållbart Skåne!

Den 1 mars kl 9-12 ordnar vi ett digitalt webbinarium för att lansera det Regionala åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025.

Anmälan görs i Länsstyrelsens kalender senast 24 februari. Länk till anmälningssida på Länsstyrelsens webbplats.

Nytt åtgärdsprogram för ett hållbart Skåne

Alla kan bidra och alla behövs i arbetet för ett hållbart Skåne. Välkommen till lanseringseventet för det nya regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen och en förmiddag då vi blickar framåt!

Vilken betydelse har Agenda 2030 för oss i Skåne? Hur bidrar vårt miljöarbete till världens mål? Dagen inleds av Jonas Frykman, strategisk rådgivare med lång erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete från kommuner, statliga myndigheter och andra organisationer.

Därefter går vi igenom åtgärdsprogrammets fyra prioriterade områden och tar del av lärande exempel från arbetet med några av åtgärderna. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor.

Byggnader står för en betydande del av vår miljö- och klimatpåverkan, men det finns stora möjligheter att minska påverkan genom ett mer resurseffektivt och cirkulärt byggande.

Går avloppsvatten att återanvända? Kan avloppsvatten till och med bli en nyttig resurs? Framtidens vattenrening finns redan i Simrishamn och vi får inblick i processen till idag och framåt.

Torkan 2018 blev en väckarklocka. Framtidens klimat innebär både längre perioder med torka och kraftigare skyfall. Men det finns åtgärder som löser problem både med vattenhushållning och klimatanpassning. Vi tittar på intressanta projekt och metoder.

Miljö- och hållbarhetsmålen behöver finnas med i planer och strategier redan på skisstadiet om de ska kunna förverkligas. Vilka insikter och verktyg behövs för att säkerställa detta i praktiken?

Program

09.00 Välkommen
Landshövding Anneli Hulthén, Länsstyrelsen Skåne

09.10 Världens agenda – Skånes agenda?
Så kan arbetet på lokal och regional nivå bidra till Agenda 2030
Jonas Frykman, strategisk rådgivare, Frykman Kunskap & Analys

09.35 Nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen och miljödimensionen av Agenda 2030
Tommy Persson och Susanne Dahlberg, miljöstrateger och projektledare för det nya åtgärdsprogrammet, Länsstyrelsen Skåne

09.45 Hållbara städer och samhällen

Presentation av åtgärder för hållbara städer och samhällen

Resurseffektivt och cirkulärt byggande – exempel från Wihlborgs och Helsingborg
Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef, Wihlborgs Fastigheter AB och Anna Olsson, projektledare, samt Anna Aguayo Kjellman, hållbarhetsstrateg, Helsingborgs stad

10.10 PAUS

10.20 Hållbar mark- och vattenanvändning

Presentation av åtgärder för hållbar mark- och vattenanvändning

Cirkulära avloppslösningar för återanvändning av renat avloppsvatten – exempel från Simrishamn
Stefan Blomqvist, avdelningschef teknik och projekt, Österlen VA AB

10.45 Hållbar livsmedelsförsörjning

Presentation av åtgärder för hållbar livsmedelsförsörjning

Åtgärder för vattenhushållning och klimatanpassning i landskapet – exempel från Skåne
Lukas Österling, vattenhandläggare, Länsstyrelsen Skåne och Christoffer Bonthron, projektledare, Tullstorpsåprojektet

11.10 PAUS

11.20 Hållbar konsumtion och produktion

Presentation av åtgärder för hållbar konsumtion och produktion

Hållbarhetssäkring av strategiska planer, beslut och investeringar – exempel från Malmö stad och Region Skåne
Marcus Ljungqvist, projektledare, Malmö stad och Oddvar Fiskesjö, utvecklingsstrateg, Region Skåne

11.45 Genomförande och uppföljning av åtgärdsprogrammet

11.50 Avslutande ord
Annelie Johansson, miljödirektör, Länsstyrelsen Skåne

12.00 SLUT

Mer information

VAR:
Digitalt webbinarium via Youtube. Länk till sändningen skickas ut dagen innan till anmälda deltagare.

KOSTNAD:
Kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 feb 2022.
Länk till anmälningssida på Länsstyrelsens webbplats.