4-13 oktober: Frukostwebbinarier om hållbar konsumtion

RUS bjuder tillsammans med nationella myndigheter in till webbinarier som tar upp olika delar av konsumtionsområdet.

Under en dryg vecka i oktober arrangeras sex stycken digitala frukostmöten som berör olika delar av konsumtionsområdet. De olika tillfällena ger en bra bild över pågående nationella uppdrag och projekt. Förhoppningen är att de ska ge inspiration och konkreta verktyg till deltagarna för att ta ytterligare kliv på vägen till en mer hållbar konsumtion.

Målgruppen är miljö- och hållbarhetsstrateger, eller motsvarande, på kommuner, regioner och länsstyrelser.

Webbinarierna arrangeras av RUS, länsstyrelsernas regionala utveckling och samverkan i miljömålssystemet, tillsammans med nationella myndigheter och organisationer.

Varmt välkommen att delta! Ingen anmälan krävs.

Har du frågor? Kontakta Susanne Dahlberg susanne.dahlberg@lansstyrelsen.se

Onsdag 4 oktober
kl 9.00-10.00
Hur kan schaktmassor användas som en resurs?
Presentation av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål.
Kristina Widenberg, Naturvårdsverket 
Östergötlands regionala avfallsstrategi – ett självskattningssystem
Maja Kling Ek, Länsstyrelsen i Östergötland
Anslut till Skype-mötet.
Fredag 6 oktober
kl 9.00-10.15
Kompostering och bionedbrytbarhet
Nationell plastsamordning och SIS bjuder in till ett webbinarium om kompostering och bionedbrytbarhet. SIS berättar om befintliga standarder för förpackningar respektive plast.
Bledar Beqiri, Svenska Institutet för Standarder
Lena Stig, Naturvårdsverket
Anslut till zoom-mötet. Meeting ID: 821 0389 4619
Måndag 9 oktober
kl 9.00-10.00
Hållbara textilier
Rebecca Uggla, Naturvårdsverket
Anslut till Skype-mötet.
Onsdag 11 oktober
kl 9.00-10.30
Så skapar du beteendeförändring hos hushållen – fokus avfallsförebyggande
Åsa Hagelin, Avfall Sverige
Maria Ivarsson, Naturvårdsverket
Anslut till Skype-mötet.
Torsdag 12 oktober
kl 9.00-10.00
Uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad – statens insatser för en effektiv hantering
Fredrik Engström och Annelie Jansson Westin, Riksrevisionen
Riksrevisionen har granskat om staten genom olika styrmedel ser till att uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad hanteras effektivt. Granskningen visar att de statliga styrmedel som finns idag inte är tillräckliga för att främja en effektiv hantering i enlighet med avfallshierarkin av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad.
Anslut till Skype-mötet.
Fredag 13 oktober
kl 9.00-10.00
Upphandling som ett strategiskt verktyg för att styra mot fossilfrihet och cirkulär ekonomi
Margareta Bergh, Upphandlingsmyndigheten
Upphandlingsmyndigheten berättar om genomförande av myndighetens regeringsuppdrag Upphandling som främjar omställningen till ett mer cirkulärt och fossilfritt samhälle (2022-2025).
Anslut till Skype-mötet.