Biogaslastbilar en lyckad investering

Biogaslastbil som lastar flytgödsel på bondgård

Åkeriföretaget KDT i Kristianstad fick stöd från Klimatklivet för att köpa in två biogaslastbilar. I ett par år har nu dessa lastbilar rullat längs Skånes vägar, och företagets VD är både nöjd och stolt över investeringen. Att bidra i omställningen till ett fossilfritt samhälle var det främsta motivet bakom beslutet att investera i biogaslastbilar. Stödet […]

Innovativ anläggning möjliggör ökad materialåtervinning av plast

Två framhållna händer som håller plastgranulat.

Majoriteten av plastförpackningarna som samlas in från hushållen går till förbränning istället för att materialåtervinnas. Detta ville Omni Polymers se en ändring på, och sökte stöd från Klimatklivet för att bygga en innovativ återvinningsanläggning för plast. Trots att all hushållsplast samlas in i en och samma behållare är det skillnad på plast och plast, och […]

Klimatfönster på gammal deponi minskar både utsläpp och skötselbehov

Gräsbevuxen markyta med två ytor som inte är bevuxna.

Genom att skapa så kallade ”klimatfönster” på Rögle deponi har Lunds kommun minskat utsläppen av växthusgasen metan från området. Åtgärden har varit ett kostnadseffektivt sätt att få ner utsläppen, och klimatfönstren har även lett till ett minskat skötselbehov av området. Gamla deponier kan läcka metangas till atmosfären. Eftersom metan är en kraftig växthusgas, är detta […]

Laddpark möjliggör åkeriföretagets gröna omställning

Stor asfaltsyta med stora parkeringsrutor och laddstolpar

Genom att etablera en laddpark kunde åkeriföretaget satsa på eldrivna lastbilar. Förhoppningen är att projektet banar väg för fortsatt elektrifiering av Skånes fordonsflotta. Företaget Logifa fick tillsammans med åkeriet Falkenklev Logistik stöd från Klimatklivet för att etablera en laddpark för elbilar och ellastbilar. Laddparken ligger i anslutning till åkeriföretagets central, och här kan både företaget […]