Laddpark möjliggör åkeriföretagets gröna omställning

Genom att etablera en laddpark kunde åkeriföretaget satsa på eldrivna lastbilar. Förhoppningen är att projektet banar väg för fortsatt elektrifiering av Skånes fordonsflotta.

Stor asfaltsyta med stora parkeringsrutor och laddstolpar
Foto: Falkenklev Logistik

Företaget Logifa fick tillsammans med åkeriet Falkenklev Logistik stöd från Klimatklivet för att etablera en laddpark för elbilar och ellastbilar. Laddparken ligger i anslutning till åkeriföretagets central, och här kan både företaget och förbipasserande trafik ladda sina fordon.

– Laddparken ligger bra till invid ett stort handelsområde vid E6:an, men även nära våra egna lokaler, berättar Victor Falkenklev, VD för Falkenklev Logistik.

I parken utanför Arlöv kommer 22 fordon att kunna laddas samtidigt, och de två företagen har fått mycket positiv respons från omgivningen. Förhoppningen är att laddparken ska få fler att våga satsa på elektrifiering.

– Vi har fått jättemycket positiv respons från andra åkerier och från media, och till och med vunnit pris för anläggningen på en elbilsmässa. Vi hoppas att många åkerier kommer att våga köpa egna ellastbilar nu när de ser att det finns platser att ladda på.

Stödet från Klimatklivet har varit viktigt för åkeriföretagets gröna omställning.

– Utan stöd från Klimatklivet så hade det inte blivit någon laddpark. Och utan laddparken hade vi inte kunnat köpa in ellastbilarna, eftersom vi inte hade kunnat ladda fordonen. Då hade det inte blivit någon grön omställning för oss, berättar Victor.

Arbetet med nätanslutningen och nätstationen drog ut lite på tiden, men i övrigt har bygget av laddparken gått bra. Erfarenheterna från projektet tar företagen med sig in i arbetet med kommande laddparker. De två företagen planerar nämligen att etablera ytterligare tre laddstationer runt om i Skåne.

– Ellastbilarnas räckvidd är en begränsande faktor. Med fler laddparker för lastbilstrafik kommer vi kunna använda våra ellastbilar för längre transportsträckor, berättar Victor Falkenklev.

Liten butik för dricka och snacks
Foto: Falkenklev Logistik

Reportaget ovan är en del i en serie om Klimatklivet. Du kan läsa alla artiklarna under Reportage: Klimatklivet.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Klimatinvesteringsstöd på Länsstyrelsen Skånes webbplats.