Biogaslastbilar en lyckad investering

Åkeriföretaget KDT i Kristianstad fick stöd från Klimatklivet för att köpa in två biogaslastbilar. I ett par år har nu dessa lastbilar rullat längs Skånes vägar, och företagets VD är både nöjd och stolt över investeringen.

Att bidra i omställningen till ett fossilfritt samhälle var det främsta motivet bakom beslutet att investera i biogaslastbilar. Stödet från Klimatklivet var viktigt för att företaget skulle våga ta steget.

– Jag känner mig stolt över att vi satsat på detta, och jag vill ju också att mina anställda ska kunna vara stolta över att vi går i bräschen, berättar företagets VD Stefan Johansson.

Åkeriföretaget arbetar främst med körningar inom jordbruket. Flera av kunderna är positiva till att lastbilarna drivs av biogas.

– Vi gör bland annat körningar åt biogasanläggningar. Att då köra på biogas känns väldigt bra, berättar Stefan Johannson.

Några större utmaningar kopplat till de två biogaslastbilarna har företaget inte stött på. I början uppkom några mindre problem när bilarna skulle servas. Detta var innan verkstäderna arbetat upp en rutin för hantering av biogaslastbilar, och nu har det blivit mycket bättre, berättar Stefan.

– Bilarna fungerar bra och det känns driftsäkert. Ja, det rullar på helt enkel!

Två biogaslastbilar
Foto: KDT i Kristianstad

Reportaget ovan är en del i en serie om Klimatklivet. Du kan läsa alla artiklarna under Reportage: Klimatklivet.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Klimatinvesteringsstöd på Länsstyrelsen Skånes webbplats.