Innovativ anläggning möjliggör ökad materialåtervinning av plast

Majoriteten av plastförpackningarna som samlas in från hushållen går till förbränning istället för att materialåtervinnas. Detta ville Omni Polymers se en ändring på, och sökte stöd från Klimatklivet för att bygga en innovativ återvinningsanläggning för plast.

Trots att all hushållsplast samlas in i en och samma behållare är det skillnad på plast och plast, och detta är en stor del av förklaringen till att så lite plast materialåtervinns idag.

– Plastförpackningar kan bestå av olika polymerer, och i konventionell plaståtervinning sorteras förpackningarna efter vilken polymer de består av och återvinns var för sig. Men det finns förpackningar som innehåller en blandning av olika polymerer, och dessa är svåra att återvinna, berättar Josef Tapper, VD för Omni Polymers.

Det är just dessa blandade plastförpackningar som nu återvinns i den nya anläggningen i Ängelholm. Slutprodukten utgörs av små granulat, liknande små svarta linser.

Två framhållna händer som håller plastgranulat.
Slutprodukten utgörs av små granulat, liknande små svarta linser. Foto: Omni Polymers

– Granulaten har ett brett användningsområde, och genom att ersätta jungfruligt material bidrar de med klimatnytta och till att samhället blir mer cirkulärt, berättar Josef Tapper.

Plastgranulaten fungerar bra för bland annat formsprutning av plastprodukter, och intresset för anläggningen är stort.

– Det hör av sig potentiella samarbetspartners kontinuerligt, både företag som vill få sitt material återvunnet och företag som vill köpa våra granulat, berättar Josef Tapper.

Liksom samhället i stort, mötte projektet vissa utmaningar kopplat till pandemin och kriget i Ukraina.

– Vissa kostnader var svåra att förutse, och projektet blev i slutändan dyrare än vad vi förväntade oss. Sen var det leveransförseningar under pandemin som var utmanande, och i slutet även krigssituationen. Som tur var så har vi haft intressenter och delägare som har haft förståelse för det, berättar Josef.

Stödet från Klimatklivet var viktigt för att återvinningsanläggningen skulle byggas. Josef Tapper tror att stödet generellt gör en stor nytta i klimatomställningen, och att det stöttar upp där industrin inte vågar investera i en åtgärd på egen hand.

– Klimatklivet var en spark i baken för att få igång ett sånt här projekt, berättar Josef Tapper.

Två personer i skyddskläder och hjälmar står i en container med plast.
Foto: Omni Polymers

Reportaget ovan är en del i en serie om Klimatklivet. Du kan läsa alla artiklarna under Reportage: Klimatklivet.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Klimatinvesteringsstöd på Länsstyrelsen Skånes webbplats.