Olja ersattes av halm – bättre för klimatet både ute och inne

På lantbruket Östergård Kyckling byttes oljepannan ut mot en biobränslepanna. Utöver klimatnyttan, har även inneklimatet för djuren blivit bättre.

När lantbrukets verksamhet skulle utökas så ökade uppvärmningsbehovet. Istället för att öka användningen av oljepannan på gården, som tidigare främst använts vid behov, sökte Markus Reslow stöd från Klimatklivet för att investera i en större biobränslepanna. Den nya pannan eldas främst med halm, men vid behov även med träflis.

– Den nya pannan har inneburit en ökad trygghet för oss. Om vi något år har brist på halm, så kan vi använda oss av träflis. Driften blir säkrare helt enkelt, berättar Markus Reslow.

På gården utanför Simrishamn bedrivs kycklingsuppfödning och växtodling, och den nya pannan används både för uppvärmning av kycklingstallarna och för torkning av spannmål. Intresset från omgivningen har varit stort.

– Det har varit många kollegor inom lantbruket här och tittat. Andra som går i samma funderingar som jag gjorde, och som är i samma situation.

Processen att byta ut den gamla oljepannan gick smidigt, men var emellanåt lite stressig, berättar Markus.

– Det som var den största utmaningen var att vi skulle genomföra åtgärden inom ett år, och det blev lite stressigt. Men vi lyckades få ihop det och allt flöt på bra tycker jag.

Markus Reslow tycker det är viktigt att alla drar sitt strå till stacken när det kommer till omställningen till ett fossilfritt samhälle.

– Alla måste bidra i alla hörn. När det finns alternativ till fossil uppvärmning så tycker jag man ska välja det, säger Markus.

Panna för eldning av halm. Stor röd maskin.
Foto (alla bilder): Markus Reslow

Reportaget ovan är en del i en serie om Klimatklivet. Du kan läsa alla artiklarna under Reportage: Klimatklivet.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Klimatinvesteringsstöd på Länsstyrelsen Skånes webbplats.