Restprodukter blir till biokol och klimatpositiv fjärrvärme

Av Skånefrös restprodukter tillverkas biokol och klimatpositiv fjärrvärme. Intresset från omgivningen har varit stort, och utsädesföretaget i sydöstra Skåne har nu utökat biokolsproduktionen.

Sedan tre generationer bakåt i tiden producerar företaget Skånefrö spannmålsutsäde och frön. Ett stort engagemang i miljö- och klimatfrågor, liksom en vilja att utnyttja restprodukter från produktionen mer effektivt, låg bakom beslutet att med stöd från Klimatklivet investera i en produktionsanläggning för biokol.

– Vi vill hjälpa till med allt vi kan göra för ett bättre klimat och en bättre miljö. Inte för vår egen skull, utan för nästa generation, berättar Sven-Olof Bernhoff, VD för Skånefrö AB.

Biokol tillverkas genom att organiskt material upphettas under hög temperatur i en syrefri miljö. Denna process kallas pyrolys, och resultatet blir alltså biokol som har många positiva egenskaper och användningsområden. Biokolet kan bland annat användas som jordförbättringsmaterial, samtidigt som det utgör en så kallad kolsänka.

Framsträckta händer fyllda med finfördelad kol. Foto: Skånefrö
Foto: Skånefrö

– Beroende på hur biokolet tillverkas och vilket organiskt material som pyrolyseras kan det få lite olika egenskaper, men det tar lång tid innan det bryts ner, i vårt biokol flera tusen år. Biokolet kan därför fungera som en mycket långvarig kolsänka, berättar Sven-Olof.

Från biokolsproduktionen bildas överskottsvärme, och denna skickas ut i Skånefrös lokala fjärrvärmenät. Eftersom värmen har producerats genom att organiskt kol bildar en långvarig kolsänka, kan fjärrvärmen beskrivas som klimatpositiv. Intresset för den klimatpositiva fjärrvärmen är stort, och det dröjde inte länge förrän Skånefrö utökade verksamheten.

– För att utöka biokolsproduktionen behövde vi en större pyrolyspanna, men det fanns ingen tillräckligt stor på marknaden. Vi hörde oss för, och efter vår förfrågan började ett företag, PYREG, faktiskt tillverka större pyrolyspannor.

Som första kund för den nya pyrolyspannan var det lite utmanande i början, men nu fungerar produktionen bra. Skånefrös biokol är certifierat av den europeiska certifieringsorganisationen för biokol (EBC), och ett av målen som Skånefrö arbetar för att uppnå med hjälp av anläggningen handlar om något så konkret som fotboll.

– Vi har som målsättning att samtliga seriematcher inom svensk fotboll, både dam och herr, ska spelas på naturgräsplaner med biokol i bädden, berättar Sven-Olof Bernhoff.

Genom egna försök har företaget utvecklat ett koncept som ger en tålig naturgräsplan som är grön och frodig året runt. Denna unika naturgräsplan utgör ett helt slutet system, med avancerad styrning för bevattning, näring och värme. En avgörande del i konceptet är just högkvalitativ biokol som läggs på en viss nivå i gräsbädden, vilket ger gräset ett större och starkare rotsystem – och en fotbollsplan som faktiskt är klimatpositiv.

Grön fotbollsplan omgiven av mark täckt med snö
Foto: Skånefrö

Reportaget ovan är en del i en serie om Klimatklivet. Du kan läsa alla artiklarna under Reportage: Klimatklivet.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Klimatinvesteringsstöd på Länsstyrelsen Skånes webbplats.