Uppföljning av regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2016-2020

Tårtdiagram som visar andelen åtgärder som är genomförda, påbörjade och ej påbörjade.

Länsstyrelsen Skåne genomförde under år 2021 en uppföljning av det tidigare regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen, Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020. Uppföljningen omfattade genomförande av åtgärder hos länets kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Hållbar Utveckling Skåne, Trafikverket, Skogsstyrelsen och Förbundet Skånes kommuner med Energikontoret Skåne. Denna rapport redovisar en sammanställning av resultatet från denna uppföljning. Metoden […]

​Lomma toppar rankning av kommunernas miljöarbete

Lomma kommun toppar listan i den nya kommunrankning över hur många åtgärder för miljömålen de skånska kommunerna har genomfört. Tillsammans har de skånska kommunerna genomfört 75 procent av åtgärderna, helt eller delvis. – Länets kommuner har realiserat och påbörjat många åtgärder, som alla är viktiga för att Skåne ska nå miljömålen. De skånska miljömålen är […]

Generationsmålet – är vi framme snart?

Miljömålsillustration för generationsmålet. Barn med vatten. Illustration: Tobias Flygar.

Mål, avstånd och tidsuppfattningar är relativa. Små barn kan oskyldigt fråga ”Är vi inte framme snart” ett par minuter efter att man lämnat hemmet. För en tonåring kan ett ”jag kommer snart” betyda att de kommer till matbordet om 30 minuter eller inte alls beroende på hur inne de är i det som för stunden […]