Biogaslastbilar en lyckad investering

Biogaslastbil som lastar flytgödsel på bondgård

Åkeriföretaget KDT i Kristianstad fick stöd från Klimatklivet för att köpa in två biogaslastbilar. I ett par år har nu dessa lastbilar rullat längs Skånes vägar, och företagets VD är både nöjd och stolt över investeringen. Att bidra i omställningen till ett fossilfritt samhälle var det främsta motivet bakom beslutet att investera i biogaslastbilar. Stödet […]

Laddpark möjliggör åkeriföretagets gröna omställning

Stor asfaltsyta med stora parkeringsrutor och laddstolpar

Genom att etablera en laddpark kunde åkeriföretaget satsa på eldrivna lastbilar. Förhoppningen är att projektet banar väg för fortsatt elektrifiering av Skånes fordonsflotta. Företaget Logifa fick tillsammans med åkeriet Falkenklev Logistik stöd från Klimatklivet för att etablera en laddpark för elbilar och ellastbilar. Laddparken ligger i anslutning till åkeriföretagets central, och här kan både företaget […]