Miljöhälsoenkät 2023: Hur påverkas befolkningens hälsa av miljön?

Nu skickas Miljöhälsoenkät 2023 ut, för att kartlägga hur Sveriges vuxna befolkning påverkas av miljön man bor och lever i. Deltagarna i undersökningen får bland annat svara på om de besväras av inomhusmiljön hemma, oroas av klimatförändringen eller störs av buller eller luftföroreningar. Årets enkät skickas ut till 12 700 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18-84 år i Skåne.

Miljöhälsoenkäten startade 1999 och genomförs vart fjärde år. Varannan gång vänder sig enkäten till vuxna och varannan gång till barn. Frågorna rör bland annat inomhusmiljö, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och klimatförändringen.

I Skåne län förtätar vi enkäten. Det innebär att vi använder pengar från den regionala miljöövervakningen för att enkäten ska skickas till fler skåningar. På så sätt blir resultaten mer statistiskt säkra.

Länsstyrelsen Skånes arbete med miljöövervakning

Folkhälsomyndigheten ansvarar för enkäten, men tar hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB), som hanterar utskicken, insamlingen och sammanställningen av svar. I Skåne deltar både Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne i arbetet.

Nyhet om utskick av miljöhälsoenkäten (Region Skåne)

Nyhet om utskick av miljöhälsoenkäten (Folkhälsomyndigheten)

Resultat från tidigare miljöhälsoenkäter

Barnmiljöhälsorapport för Skåne 2021

Miljöhälsorapport för Skåne 2017

Barnmiljöhälsorapport för Skåne 2021 används också som underlag för beskrivning av miljöläget under Generationsmålet och miljömålet Säker strålmiljö.

Glad kvinna i rullstol med armarna utsträckta. På gräsyta med blommor.