Miljöhälsoenkät 2023: Hur påverkas befolkningens hälsa av miljön?

Glad kvinna i rullstol med armarna utsträckta. På gräsyta med blommor.

Nu skickas Miljöhälsoenkät 2023 ut, för att kartlägga hur Sveriges vuxna befolkning påverkas av miljön man bor och lever i. Deltagarna i undersökningen får bland annat svara på om de besväras av inomhusmiljön hemma, oroas av klimatförändringen eller störs av buller eller luftföroreningar. Årets enkät skickas ut till 12 700 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna […]