Webbinarium den 6 maj 2022 kl 09-10: Tvärsektoriell samhällsplanering för lokalt genomförande av Agenda 2030

Hållbara städer och samhällen är inkluderande och tillgängliga samt erbjuder alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. Det ska vara enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig fram med hållbara transporter. Helhetssyn i planeringen tillsammans med smarta lösningar ska bidra till städer och samhällen där människor kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt.

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till ett frukostwebbinarium som sätter fokus på hur vi kan utveckla den tvärsektoriella planeringen för bredare samverkan och ökad hänsyn till sociala, hälso- och miljömässiga aspekter i våra planeringsprocesser.

Under webbinariet kommer vi få insyn i både svårigheter och möjligheter med att integrera olika hållbarhetsaspekter i samhällsplaneringen genom konkreta exempel från en större och en mindre kommun. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor.

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till dig som är politiker eller tjänsteperson med ansvar för planeringsfrågor, eller som är involverad i planeringsprocesser på annat sätt. Webbinariet är också intressant för andra aktörer som vill bidra i det gemensamma arbetet med att nå en hållbar samhällsutveckling i Skåne.

Hållbarhetsveckan i Lund

Webbinariet är en del av Hållbarhetsveckan i Lund 2022 som pågår 2-7 maj.
Program för hela hållbarhetsveckan 2022

VAR: Webbinariet sänds online. Länk till sändningen skickas ut dagen innan till anmälda deltagare.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 maj 2022 Länk till anmälan på Länsstyrelsen Skånes webbplats.

Program

09.00 Välkomna och inledning

Tommy Persson, miljöstrateg, Länsstyrelsen Skåne

09.05 Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen – fokus på Hållbara städer och samhällen

Susanne Dahlberg, miljöstrateg, Länsstyrelsen Skåne

09.10 Ekosocial integration i kommunal planering

Vilka svårigheter och möjligheter finns i praktiken att integrera hänsyn till ekologisk hållbarhet och social välfärd i kommunalt hållbarhetsarbete och stadsplanering?

Jamil Khan, universitetslektor och forskare vid Avdelningen för miljö- och energisystem, Lunds universitet

09.25 Utvecklad tvärsektoriell planering för ökad hållbarhet

Inspirerande exempel på hur kommuner kan utveckla sina planeringsprocesser för ökad hållbarhet utifrån sociala, hälso- och miljömässiga aspekter.

Exempel från Lunds kommun: Susanna Bruzell, hållbarhetsstrateg, Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun

Exempel från Östra Göinge kommun: Anders Siversson, samhällsbyggnadschef, Östra Göinge kommun

09.55 Avslutning

Tommy Persson, miljöstrateg, Länsstyrelsen Skåne

10.00 Slut