Webbinarium den 6 maj 2022 kl 09-10: Tvärsektoriell samhällsplanering för lokalt genomförande av Agenda 2030

Pojke på jordklot ritat med färgglada skolkritor

Hållbara städer och samhällen är inkluderande och tillgängliga samt erbjuder alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. Det ska vara enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig fram med hållbara transporter. Helhetssyn i planeringen tillsammans med smarta lösningar ska bidra till städer och samhällen där människor kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt. Länsstyrelsen Skåne […]