Klimatfönster på gammal deponi minskar både utsläpp och skötselbehov

Gräsbevuxen markyta med två ytor som inte är bevuxna.

Genom att skapa så kallade ”klimatfönster” på Rögle deponi har Lunds kommun minskat utsläppen av växthusgasen metan från området. Åtgärden har varit ett kostnadseffektivt sätt att få ner utsläppen, och klimatfönstren har även lett till ett minskat skötselbehov av området. Gamla deponier kan läcka metangas till atmosfären. Eftersom metan är en kraftig växthusgas, är detta […]