Olja ersattes av halm – bättre för klimatet både ute och inne

Halmbalar på rad

På lantbruket Östergård Kyckling byttes oljepannan ut mot en biobränslepanna. Utöver klimatnyttan, har även inneklimatet för djuren blivit bättre. När lantbrukets verksamhet skulle utökas så ökade uppvärmningsbehovet. Istället för att öka användningen av oljepannan på gården, som tidigare främst använts vid behov, sökte Markus Reslow stöd från Klimatklivet för att investera i en större biobränslepanna. […]