Laddpark möjliggör åkeriföretagets gröna omställning

Stor asfaltsyta med stora parkeringsrutor och laddstolpar

Genom att etablera en laddpark kunde åkeriföretaget satsa på eldrivna lastbilar. Förhoppningen är att projektet banar väg för fortsatt elektrifiering av Skånes fordonsflotta. Företaget Logifa fick tillsammans med åkeriet Falkenklev Logistik stöd från Klimatklivet för att etablera en laddpark för elbilar och ellastbilar. Laddparken ligger i anslutning till åkeriföretagets central, och här kan både företaget […]