Restprodukter blir till biokol och klimatpositiv fjärrvärme

Grön fotbollsplan omgiven av mark täckt med snö

Av Skånefrös restprodukter tillverkas biokol och klimatpositiv fjärrvärme. Intresset från omgivningen har varit stort, och utsädesföretaget i sydöstra Skåne har nu utökat biokolsproduktionen. Sedan tre generationer bakåt i tiden producerar företaget Skånefrö spannmålsutsäde och frön. Ett stort engagemang i miljö- och klimatfrågor, liksom en vilja att utnyttja restprodukter från produktionen mer effektivt, låg bakom beslutet […]