Ekonomiska stöd till miljöåtgärder

Rapportframsida som visar en Skånekarta med miljömålsillustrationer.

Det finns många olika ekonomiska stöd och bidrag till miljöåtgärder. Rapporten ”Var finns pengarna?” är en sammanställning av stöd och bidrag till miljöåtgärder, främst statliga stöd och EU-stöd. I rapporten finns även noterat vilka miljömål som är relevanta för vilka stöd och bidrag. Var finns pengarna? – sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och […]