Ekonomiska stöd till miljöåtgärder

Det finns många olika ekonomiska stöd och bidrag till miljöåtgärder.

Rapporten ”Var finns pengarna?” är en sammanställning av stöd och bidrag till miljöåtgärder, främst statliga stöd och EU-stöd. I rapporten finns även noterat vilka miljömål som är relevanta för vilka stöd och bidrag.

Var finns pengarna? – sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen (pdf, på Länsstyrelsen Skånes webbplats)

Rapporten ”Var finns pengarna?” uppdaterar vi ungefär en gång om året; senast uppdaterade vi den i april 2023. Men förändringar i stöd och bidrag sker oftare än så. För att underlätta har vi samlat länkar till webbplatser med information om olika stöd på en webbsida.

Ekonomiska stöd till miljöåtgärder (på Länsstyrelsen Skånes webbplats)

Ekonomiska stöd till klimatåtgärder

Det finns även en motsvarande nationell sammanställning av finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt.

Var finns pengarna för energi- och klimatinsatser? (pdf, LEKS webbplats)