Innovativ anläggning möjliggör ökad materialåtervinning av plast

Två framhållna händer som håller plastgranulat.

Majoriteten av plastförpackningarna som samlas in från hushållen går till förbränning istället för att materialåtervinnas. Detta ville Omni Polymers se en ändring på, och sökte stöd från Klimatklivet för att bygga en innovativ återvinningsanläggning för plast. Trots att all hushållsplast samlas in i en och samma behållare är det skillnad på plast och plast, och […]