Rapport från projektet Solmarken

I projektet Solmarken har vi undersökt vilka andra marktyper än jordbruksmark som kan vara lämpliga att placera solceller på. Nu är rapporten klar.

Vi har tittat på hinder, möjligheter, potential och förutsättningar för några utvalda markområden på en övergripande nivå samt lokal förankring av solcellsparker. Vi pekar inte ut specifika platser lämpliga för etablering av solcellsparker, för att inte föregå den prövning som Länsstyrelsen Skåne gör i varje enskilt fall.

Projektrapport Solmarken (pdf, på Länsstyrelsen Skånes webbplats)

Webbsida för Projekt Solmarken (på Länsstyrelsen Skånes webbplats)

Mer information om Länsstyrelsen Skånes arbete med solenergi på webbsidan för Energi & klimat på Länsstyrelsen Skånes webbplats