Rapport från projektet Solmarken

Texten Solmarken, där bokstaven o är en sol. Solpaneler på mark.

I projektet Solmarken har vi undersökt vilka andra marktyper än jordbruksmark som kan vara lämpliga att placera solceller på. Nu är rapporten klar. Vi har tittat på hinder, möjligheter, potential och förutsättningar för några utvalda markområden på en övergripande nivå samt lokal förankring av solcellsparker. Vi pekar inte ut specifika platser lämpliga för etablering av […]