Jubileumsfilm: Miljömålen 25 år!

Skärmklipp från filmen Sveriges miljömål 25 år

1999 antog riksdagen helt nya miljömål för Sverige, med ett övergripande mål om att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen var lösta. Hur gick det till när de togs fram? Och hur har det gått? Se filmen! Filmen premiärvisades vid Miljömålsdagarna i Luleå 21-22 maj 2024.

Inspelat webbinarium: Så förändrar vi synen på hållbar konsumtion och ökad livskvalitet

Tre kvinnor i en studio. En av dem gestikulerar, de två andra lyssnar intresserat.

Frukostwebbinarium: Så förändrar vi synen på hållbar konsumtion och ökad livskvalitet Svar på frågor från webbinariet finns längst ner på sidan. Webbinariet fokuserar på åtgärd 17 under Hållbar konsumtion och produktion i åtgärdsprogrammet Tillsammans för ett hållbart Skåne: Hållbara konsumtionsmönster för ökad livskvalitet Kunskapsuppbyggande insatser genomförs kring konsumtionsmönster och livsstilar som leder till minskad miljöpåverkan […]

Webbinarium 12 april: Så förändrar vi synen på hållbar konsumtion och ökad livskvalitet

Barn med flätor i gul hatt. Blommande gult fält.

Hur underlättar vi för livsstilsförändringar som leder till minskad miljöpåverkan och ökad livskvalitet? Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna och fallgroparna i arbetet med hållbar konsumtion riktat till våra medborgare? Länsstyrelsen Skåne bjuder in till ett frukostwebbinarium om hur insatser för en mer hållbar konsumtion både kan bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan och ge förutsättningar […]

Miljömålen: Sverige behöver göra mycket mer

Svanar i Finjasjön en sommarkväll. Solnedgångsfärger och stilla vatten. Foto: Mostphotos.

Naturvårdsverket har idag redovisat den årliga nationella uppföljningen av miljömålen till regeringen. Uppföljningen baseras bland annat på länsstyrelsernas uppföljning från november 2023. Naturvårdsverkets sammanfattande budskap är att många myndigheter gör betydelsefulla åtgärder för att nå målen men att Sverige behöver göra mycket mer. Så här ser läget ut i Skåne Inget av de miljömål som […]

Nu har vi publicerat Skånes senaste miljömålsuppföljning!

Miljömålsillustrationer med namn.

Texterna består av den uppföljning Länsstyrelsen Skåne och Skogsstyrelsen rapporterade 30 november 2023. När vi lagt ut det på webben har vi kompletterat med bland annat Bilder och diagram är klickbara – när du klickar får du upp bilden i större storlek. Längst ner på varje sida (fast ovanför sidfoten) finns knappen ”Skriv ut sidan […]

Digitala kurser ökar kunskapen om natur och biologisk mångfald

Groda i vatten. Text: Vill du bli naturkunnig?

Vill du lära dig mer om den svenska naturen? Eller kanske bara testa dina kunskaper? Lär känna naturen hemifrån med vår kostnadsfria e-kurs! Intresset är stort för Länsstyrelsernas utbildning naturkunnig.se. Redan har närmare 3500 deltagare registrerat sig i pilotlänen och mer beräknas det bli när den i år erbjuds av länsstyrelserna i alla Sveriges län. […]

Invasiva arter – att släcka en skogsbrand med trädgårdsslang

Karta över Skåne med röda prickar och namnen på flera invasiva arter. Skärmklipp från filmen.

I den här filmen berättar Cajza Eriksson på Länsstyrelsen Skåne om invasiva arter. Inledningsvis får du veta hur vi definierar invasiva arter och varför de är problematiska. Därefter får du veta hur situationen ser ut här i Skåne och hur Länsstyrelsen Skåne arbetar mot invasiva arter. Och slutligen får du tips på vad Du kan göra.

Så har skånska företag arbetat med att spara energi

Skärmklipp från youtubefilm. Glad man visar något med händerna.

Trettiotre skånska företag har tillsammans minskat behovet av köpt energi med 7 344 000 kilowattimmar per år. Företagen, som varit allt ifrån stora till små, har arbetet i nätverk, där man lärt av varandra, men också deltagit i utbildningar och haft individuell energirådgivning. Arbetet har letts av Energikontor Syd och Länsstyrelsen Skåne, med finansiering från […]

Så gör du utdrag ur åtgärdswebben!

Startsida i guiden.

Åtgärdswebben är en publik webbtjänst, där verksamhetsutövare, beslutsfattare, myndigheter och intresserad allmänhet kan se hur åtgärdsarbetet för att nå miljömålen går i alla Sveriges län och effekterna av det. Här finns instruktion om hur du gör utdrag med statistik för genomförda åtgärder. Guide för uttag av tidigare uppföljning i åtgärdswebben (ppt) Åtgärdswebben hittar du på […]