Plaststrategin flyttar in på skanesmiljomal.info

Banner för webbplatsen tänk om plast. En grön tankebubbla med texten Tänk om plats. Bredvid texten Skånsk plattform för att minska plasten i naturen.

Webbplatsen tankomplast.se läggs ner, men plaststrategin kan fortfarande nås på samma adress. När Länsstyrelsen under 2018 startade nätverket ”Tänk om plast” var det med ambitionen att samla de skånska aktörer som hade börjat arbeta med frågan om att minska mängden plast i hav och natur. I samverkan med nätverket utarbetades ”Regional strategi för att minska […]

Miljöhälsoenkät 2023: Hur påverkas befolkningens hälsa av miljön?

Glad kvinna i rullstol med armarna utsträckta. På gräsyta med blommor.

Nu skickas Miljöhälsoenkät 2023 ut, för att kartlägga hur Sveriges vuxna befolkning påverkas av miljön man bor och lever i. Deltagarna i undersökningen får bland annat svara på om de besväras av inomhusmiljön hemma, oroas av klimatförändringen eller störs av buller eller luftföroreningar. Årets enkät skickas ut till 12 700 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna […]

Uppföljning av regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2016-2020

Tårtdiagram som visar andelen åtgärder som är genomförda, påbörjade och ej påbörjade.

Länsstyrelsen Skåne genomförde under år 2021 en uppföljning av det tidigare regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen, Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020. Uppföljningen omfattade genomförande av åtgärder hos länets kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Hållbar Utveckling Skåne, Trafikverket, Skogsstyrelsen och Förbundet Skånes kommuner med Energikontoret Skåne. Denna rapport redovisar en sammanställning av resultatet från denna uppföljning. Metoden […]

Restprodukter blir till biokol och klimatpositiv fjärrvärme

Grön fotbollsplan omgiven av mark täckt med snö

Av Skånefrös restprodukter tillverkas biokol och klimatpositiv fjärrvärme. Intresset från omgivningen har varit stort, och utsädesföretaget i sydöstra Skåne har nu utökat biokolsproduktionen. Sedan tre generationer bakåt i tiden producerar företaget Skånefrö spannmålsutsäde och frön. Ett stort engagemang i miljö- och klimatfrågor, liksom en vilja att utnyttja restprodukter från produktionen mer effektivt, låg bakom beslutet […]

Olja ersattes av halm – bättre för klimatet både ute och inne

Halmbalar på rad

På lantbruket Östergård Kyckling byttes oljepannan ut mot en biobränslepanna. Utöver klimatnyttan, har även inneklimatet för djuren blivit bättre. När lantbrukets verksamhet skulle utökas så ökade uppvärmningsbehovet. Istället för att öka användningen av oljepannan på gården, som tidigare främst använts vid behov, sökte Markus Reslow stöd från Klimatklivet för att investera i en större biobränslepanna. […]

Biogaslastbilar en lyckad investering

Biogaslastbil som lastar flytgödsel på bondgård

Åkeriföretaget KDT i Kristianstad fick stöd från Klimatklivet för att köpa in två biogaslastbilar. I ett par år har nu dessa lastbilar rullat längs Skånes vägar, och företagets VD är både nöjd och stolt över investeringen. Att bidra i omställningen till ett fossilfritt samhälle var det främsta motivet bakom beslutet att investera i biogaslastbilar. Stödet […]

Innovativ anläggning möjliggör ökad materialåtervinning av plast

Två framhållna händer som håller plastgranulat.

Majoriteten av plastförpackningarna som samlas in från hushållen går till förbränning istället för att materialåtervinnas. Detta ville Omni Polymers se en ändring på, och sökte stöd från Klimatklivet för att bygga en innovativ återvinningsanläggning för plast. Trots att all hushållsplast samlas in i en och samma behållare är det skillnad på plast och plast, och […]

Klimatfönster på gammal deponi minskar både utsläpp och skötselbehov

Gräsbevuxen markyta med två ytor som inte är bevuxna.

Genom att skapa så kallade ”klimatfönster” på Rögle deponi har Lunds kommun minskat utsläppen av växthusgasen metan från området. Åtgärden har varit ett kostnadseffektivt sätt att få ner utsläppen, och klimatfönstren har även lett till ett minskat skötselbehov av området. Gamla deponier kan läcka metangas till atmosfären. Eftersom metan är en kraftig växthusgas, är detta […]

Laddpark möjliggör åkeriföretagets gröna omställning

Stor asfaltsyta med stora parkeringsrutor och laddstolpar

Genom att etablera en laddpark kunde åkeriföretaget satsa på eldrivna lastbilar. Förhoppningen är att projektet banar väg för fortsatt elektrifiering av Skånes fordonsflotta. Företaget Logifa fick tillsammans med åkeriet Falkenklev Logistik stöd från Klimatklivet för att etablera en laddpark för elbilar och ellastbilar. Laddparken ligger i anslutning till åkeriföretagets central, och här kan både företaget […]

Se inspelningen från webbinariet 9 dec!

Presentation som visar läget för de olika miljömålen. Från webbinariet,

Hur är läget för miljön i Skåne? Når vi våra miljömål, vilka är våra stora miljöutmaningar och vad behöver vi göra tillsammans för att förbättra tillståndet i miljön? Den 9 december ordnade vi ett webbinarium om detta. Nu kan du se inspelningen! Inspelning av webbinariet ”Når vi miljömålen i Skåne?” (film på mediaflow.com) Ungefärliga hållpunkter […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.