4-13 oktober: Frukostwebbinarier om hållbar konsumtion

Närbild på nätkassar.

RUS bjuder tillsammans med nationella myndigheter in till webbinarier som tar upp olika delar av konsumtionsområdet. Under en dryg vecka i oktober arrangeras sex stycken digitala frukostmöten som berör olika delar av konsumtionsområdet. De olika tillfällena ger en bra bild över pågående nationella uppdrag och projekt. Förhoppningen är att de ska ge inspiration och konkreta […]

Ekonomiska stöd till miljöåtgärder

Rapportframsida som visar en Skånekarta med miljömålsillustrationer.

Det finns många olika ekonomiska stöd och bidrag till miljöåtgärder. Rapporten ”Var finns pengarna?” är en sammanställning av stöd och bidrag till miljöåtgärder, främst statliga stöd och EU-stöd. I rapporten finns även noterat vilka miljömål som är relevanta för vilka stöd och bidrag. Var finns pengarna? – sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och […]

Film om Sveriges mest hotade fisk

Bild på fisken havsnejonöga. Texten Sveriges mest hotade fisk. Symbol som visar att det är en film som kan spelas.

Havsnejonöga är Sveriges mest hotade fisk. Tillståndet för arten ger en indikation på läget i våra hav och vattendrag. Nu finns en ny film med information om arten och hur den lever i våra vatten. Kortversion av filmen om havsnejonöga. – Filmen om havsnejonöga, Sveriges mest hotade fisk, kan användas av skolor, vattenråd, politiker och […]

Inspelat webbinarium: Hur kan naturen hjälpa oss att hantera ett förändrat klimat?

Barn med flätor i gul hatt. Blommande gult fält.

Hur kan vi använda naturbaserade lösningar för att öka naturens egen motståndskraft mot klimatförändringar och skapa förutsättningar för samhället att anpassa sig till effekterna av ett förändrat klimat och samtidigt skapa bättre förutsättningar för bevarandet av biologisk mångfald? Det var temat för ett webbinarium Länsstyrelsen Skåne ordnade den 21 april. Frukostwebbinarium: Hur kan naturen hjälpa […]

Plaststrategin flyttar in på skanesmiljomal.info

Banner för webbplatsen tänk om plast. En grön tankebubbla med texten Tänk om plats. Bredvid texten Skånsk plattform för att minska plasten i naturen.

Webbplatsen tankomplast.se läggs ner, men plaststrategin kan fortfarande nås på samma adress. När Länsstyrelsen under 2018 startade nätverket ”Tänk om plast” var det med ambitionen att samla de skånska aktörer som hade börjat arbeta med frågan om att minska mängden plast i hav och natur. I samverkan med nätverket utarbetades ”Regional strategi för att minska […]

Miljöhälsoenkät 2023: Hur påverkas befolkningens hälsa av miljön?

Glad kvinna i rullstol med armarna utsträckta. På gräsyta med blommor.

Nu skickas Miljöhälsoenkät 2023 ut, för att kartlägga hur Sveriges vuxna befolkning påverkas av miljön man bor och lever i. Deltagarna i undersökningen får bland annat svara på om de besväras av inomhusmiljön hemma, oroas av klimatförändringen eller störs av buller eller luftföroreningar. Årets enkät skickas ut till 12 700 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna […]

Uppföljning av regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2016-2020

Tårtdiagram som visar andelen åtgärder som är genomförda, påbörjade och ej påbörjade.

Länsstyrelsen Skåne genomförde under år 2021 en uppföljning av det tidigare regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen, Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020. Uppföljningen omfattade genomförande av åtgärder hos länets kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Hållbar Utveckling Skåne, Trafikverket, Skogsstyrelsen och Förbundet Skånes kommuner med Energikontoret Skåne. Denna rapport redovisar en sammanställning av resultatet från denna uppföljning. Metoden […]

Restprodukter blir till biokol och klimatpositiv fjärrvärme

Grön fotbollsplan omgiven av mark täckt med snö

Av Skånefrös restprodukter tillverkas biokol och klimatpositiv fjärrvärme. Intresset från omgivningen har varit stort, och utsädesföretaget i sydöstra Skåne har nu utökat biokolsproduktionen. Sedan tre generationer bakåt i tiden producerar företaget Skånefrö spannmålsutsäde och frön. Ett stort engagemang i miljö- och klimatfrågor, liksom en vilja att utnyttja restprodukter från produktionen mer effektivt, låg bakom beslutet […]

Olja ersattes av halm – bättre för klimatet både ute och inne

Halmbalar på rad

På lantbruket Östergård Kyckling byttes oljepannan ut mot en biobränslepanna. Utöver klimatnyttan, har även inneklimatet för djuren blivit bättre. När lantbrukets verksamhet skulle utökas så ökade uppvärmningsbehovet. Istället för att öka användningen av oljepannan på gården, som tidigare främst använts vid behov, sökte Markus Reslow stöd från Klimatklivet för att investera i en större biobränslepanna. […]