Regional strategi för mindre plast i hav och natur

Plastens negativa effekter på miljön är en av dagens stora miljöutmaningar. Problemet är mångfasetterat och spänner över i stort sett alla verksamhetsområden i samhället.

Syftet med strategin är att ge en övergripande bild över problemet och att visa vilka insatser skånska aktörer bör fokusera på för att minska mängden plast i hav och natur.

Den redogör för utsläppskällor, viktiga aktörer och behov av åtgärder på regional och lokal nivå längs hela plastens värdekedja.

Strategin lyfter särskilt fyra åtgärdsområden där vi ser potential och möjligheter att jobba i närtid, men också där vi ser utmaningar och behov av samarbete över gränserna. Som ett bonusområde lyfts samverkan och samarbete.

Regional strategi för att minska mängden plast i hav och natur (pdf)

Massor med plastemballage.
Foto: Roza Czulowska.

Plaststrategin fastställdes 2020 och kan till viss del ha hunnit bli inaktuell.

Bakgrund: Nätverket "Tänk om plast"

”Tänk om plast” var ett nätverk för skånska aktörer som arbetar för att minska mängden plast som hamnar i naturen. Nätverket var öppet för alla aktörer och intressenter: företag, kommuner, föreningar och initiativtagare. 

Nätverket var kopplat till ett projekt som numera är avslutat.

Banner för webbplatsen tänk om plast. En grön tankebubbla med texten Tänk om plats. Bredvid texten Skånsk plattform för att minska plasten i naturen.

Nätverk och samordning på nationell nivå

Det händer mycket inom plastområdet både på nationell och internationell nivå.

Naturvårdsverket har samordningsansvaret för Nationell samordning för hållbar plastanvändning.

Nationell samordning för hållbar plastanvändning (naturvardsverket.se)

Plastskräp på en gräsremsa mellan parkeringsplats och cykelväg.
Foto: Jonas Gustafsson.
Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf