Webbinarium 9 december: Når vi miljömålen i Skåne?

Hur är läget för miljön i Skåne? Når vi våra miljömål, vilka är våra stora miljöutmaningar och vad behöver vi göra tillsammans för att förbättra tillståndet i miljön? Bli först med att ta del av den senaste bedömningen av utvecklingen för miljön i Skåne!

Länsstyrelsen följer varje år upp hur miljön utvecklas i länet och om vi närmar oss miljömålen i Skåne. Uppföljningen ger ökad kunskap om tillståndet i miljön, effekter av miljöarbetet och vad som behöver göras för att nå målen och en hållbar regional utveckling.

Vi vill bjuda in dig som arbetar för ett hållbart Skåne till ett webbinarium där våra experter informerar om årets regionala uppföljning av miljömålen. I fokus är de områden där vi ser störst utmaningar i dagsläget. Vi kommer också informera om det regionala åtgärdsprogrammet, Tillsammans för ett hållbart Skåne, som innehåller prioriterade åtgärder för miljöarbetet i Skåne.

Anmälan till webbinariet (senast 5 december)

Program

Moderator: Tommy Persson, miljöstrateg, Länsstyrelsen Skåne

09.00 Välkomna och inledning
Jeanette Schlaucher, enhetschef, Länsstyrelsen Skåne

09.10 Utveckling, utmaningar och insatser för att nå miljömålen i Skåne

Begränsad klimatpåverkan
Kristina Eriksson, klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen Skåne

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Jonas Gustafsson, marinbiolog, Länsstyrelsen Skåne

Ett rikt odlingslandskap
Elin Wetterlöf, samordnare, Länsstyrelsen Skåne

Ett rikt växt- och djurliv
Gabrielle Rosquist, projektledare pollineringsuppdraget och ÅGP-koordinator, Länsstyrelsen Skåne

09.50 Från ord till åtgärd

Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2022 – 2025
Susanne Dahlberg, miljöstrateg, Länsstyrelsen Skåne

Avslutning
Jeanette Schlaucher, enhetschef, Länsstyrelsen Skåne

10.00 Slut

Detta arrangemang är det första i en serie av webbinarier med fokus på genomförandet av åtgärder i Skånes åtgärdsprogram för miljömålen.