Webbinarier: Hur har sju skånska kommuner blivit 98 procent fossilfria?

Hur har sju skånska kommuner blivit 98 procent fossilfria? Välkommen på tre frukostwebbinarier i höst!

I sju år har sju skånska kommuner arbetat tillsammans för att bli fossilbränslefria. Nu har de minskat sina växthusgasutsläpp med 73 procent och är fossilfria till 98 procent.

Under tre frukostwebbinarier i höst delar Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla med sig av sina bästa metoder och verktyg för att göra omställningen.

Här får du konkreta tips och ta del av värdefulla erfarenheter och fallgropar att undvika.
Seminarierna rustar dig ytterligare för att lyckas med klimatarbetet i er kommun.

15/9 9.00-10.30 Vikcyklar och webbmöten – hur får vi bort de sista fossila tjänsteresorna?

Välkommen till ett webbinarium om olika sätt att minska växthusgasutsläppen från tjänsteresorna, genom exempelvis mobilitetspooler, klimatsmarta elevresor, smart hantering av tjänstecyklar och goda förutsättningar för webbmöten.

29/9 9.00-10.30 Från plastbantning i skolkök till återbruk av byggmaterial – hur kan en kommun börja arbeta med klimatsmart konsumtion?

Ett webbinarium som även lyfter erfarenheter av miljöspendanalyser, förlängd livstid för IT-produkter, minskat antal leveranser och arbete med matsvinn och försäljning av överbliven mat, bland annat.

13/10 9.00-10.30 Fossilfria transporter och entreprenader bortom HVO – eller?

Hur skapas en fossilfri fordonsflotta? Hur upphandlas fossilfria entreprenader? Hur HVO-beroende är kommunerna egentligen? Vilket är framtidens drivmedel? Ett webbinarium om kommuners möjligheter att fasa ut fossila bränslen i en tid av stigande priser på drivmedel.

Anmäl dig redan nu

Länk till webbinarierna mailas ut dagen före. Mer information om webbinariernas innehåll och talare kommer att publiceras på Fossilbränslefria kommuners hemsida i slutet av sommaren. Där samlar vi också alla erfarenheter, tips och verktyg som arbetats fram i projektet. Surfa gärna in för att inspireras av kommunerna! Mer material kommer att publiceras löpande under 2022.

Länk till anmälan för alla tre webbinarierna (Fossilbränslefria kommuners webbplats).

Fossilbränslefria kommuner 2.0

Projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 pågår 2019–2022 och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

I projektet arbetar kommunerna Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla, med att fasa ut fossil energi. Fokus ligger på tyngre fordon och arbetsmaskiner, tjänsteresor, inköp av produkter och tjänster samt att visa ledarskap.