Så har skånska företag arbetat med att spara energi

Trettiotre skånska företag har tillsammans minskat behovet av köpt energi med 7 344 000 kilowattimmar per år. Företagen, som varit allt ifrån stora till små, har arbetet i nätverk, där man lärt av varandra, men också deltagit i utbildningar och haft individuell energirådgivning.

Arbetet har letts av Energikontor Syd och Länsstyrelsen Skåne, med finansiering från Region Skåne och med EU-medel från Tillväxtverket.

Pressmeddelande efter projektets slut (newsmachine.com)