Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025 på remiss – du kan också tycka till!

Länsstyrelsen Skåne har i dialog med aktörer i länet tagit fram ett förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen för perioden 2021-2025, Tillsammans för ett hållbart Skåne. OBS! Remisstiden är nu slut och programmet beslutat!

Nedanstående nyhet är gammal. Åtgärdsprogrammet TILLSAMMANS FÖR ETT HÅLLBART SKÅNE är beslutat. Information om åtgärdsprogrammet Tillsammans för ett hållbart Skåne.


Länsstyrelsen Skåne har i dialog med aktörer i länet tagit fram ett förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen för perioden 2021-2025, Tillsammans för ett hållbart Skåne.
OBS! Remisstiden är nu slut!

Programmet ska ge vägledning för det regionala miljöarbetet och innehåller förslag på prioriterade åtgärder som kan genomföras av skånska aktörer för att öka förutsättningarna att nå nationella och regionala miljömål samt bidra till genomförandet av miljödimensionen av Agenda 2030 i Skåne.

Nu önskar vi få in synpunkter och förslag för att göra åtgärdsprogrammet till en samlande och kraftfull utgångspunkt för det gemensamma arbetet mot ett mer hållbart Skåne.

Här fanns tidigare länk till remissversionen av åtgärdsprogrammet. Detta dokument är nu bortplockat, eftersom remisstiden är slut.

Länsstyrelsen Skånes webbsida om åtgärdsprogram för miljömålen

Svara på remissen

Alla är välkomna att lämna synpunkter på förslaget till åtgärdsprogram! Synpunkter skickas digitalt till skane@lansstyrelsen.se med angivande av dnr 501-33781-2020 och kontaktperson Tommy Persson. Synpunkter ska vara inkomna senast den 30 september 2021.

Beslut om det nya regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen förväntas i slutet av år 2021. Det kommer då att ersätta tidigare program, Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020.

Följ gärna arbetet med skånska miljömål och åtgärder på Facebooksidan Miljön i Skåne (länk till annan webbplats, öppnas i ny flik).