Nu öppnas samrådet för laddinfrastruktur!

Var med och påverka var det ska gå att söka stöd för publik laddinfrastruktur!

Delta i samrådet och påverka vilka platser som kommer att vara öppna för anbud inom ramarna för Klimatklivet.

Samrådet öppnar idag den 14 augusti och stänger 25 augusti.

Samrådets underlag i form av kartmaterialet och svarsformulär (utformat som en enkät) finns här:

Samråd om stöd till publik laddinfrastruktur | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se

Har du frågor kring samrådet? Behöver du stöd?

Länsstyrelsen Skåne anordnar en online infoträff (via Skype) om samrådet den 18 augusti kl 09.00

Infoträffen i Skype