Nationellt: Förslag om nya klimatmål för konsumtion och export

Den 7 april överlämnade miljömålsberedningen betänkandet ”Sveriges globala klimatavtryck” till regeringen. Bland annat föreslås nya klimatmål för konsumtion och export.

Mer konkret föreslås detta ske genom en ny strecksats till Generationsmålet:

Sverige ska senast 2045 ha ett negativt globalt klimatavtryck

Detta ska uppnås genom att uppnå målen om:

  • Sveriges territoriella utsläpp
  • konsumtionens klimatpåverkan
  • exportens klimatnytta

Utöver detta föreslås att flygets och sjöfartens klimatpåverkan ska inkluderas i befintliga territoriella klimatmål.

Se hela pressträffen på regeringens youtubekanal: https://youtu.be/qAgulRJ0-bc

Bildspelet från pressträffen (där bilderna i det här inlägget har hämtats): https://www.regeringen.se/…/presentationsbilder-fran…

Pressmeddelande från regeringen: https://www.regeringen.se/…/regeringen-tar-emot…/

Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15) kan laddas ner här: https://www.regeringen.se/…/statens…/2022/04/sou-202215/