Här kan du titta på webbinariet om Tvärsektoriell planering för Agenda 2030 i efterhand

Den 6 maj arrangerade vi ett webbinarium om Tvärsektoriell samhällsplanering för lokalt genomförande av Agenda 2030, för att lyfta viktiga åtgärder i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling i Skåne samt inspirera till genomförande.

Webbinariet lockade ett åttiotal deltagare, främst från kommuner, men också från Region Skåne, universitet och forskningsinstitut, nationella myndigheter, intresseorganisationer och företag.

Nu kan du titta på inspelningen av webbinariet.

Inspelningen kommer att finnas tillgänglig till och med den 25 maj.

Program

Så här såg programmet för webbinariet ut:

09.00 Välkomna och inledning

Tommy Persson, miljöstrateg, Länsstyrelsen Skåne

09.05 Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen – fokus på Hållbara städer och samhällen

Susanne Dahlberg, miljöstrateg, Länsstyrelsen Skåne

09.10 Ekosocial integration i kommunal planering

Vilka svårigheter och möjligheter finns i praktiken att integrera hänsyn till ekologisk hållbarhet och social välfärd i kommunalt hållbarhetsarbete och stadsplanering?

Jamil Khan, universitetslektor och forskare vid Avdelningen för miljö- och energisystem, Lunds universitet

09.25 Utvecklad tvärsektoriell planering för ökad hållbarhet

Inspirerande exempel på hur kommuner kan utveckla sina planeringsprocesser för ökad hållbarhet utifrån sociala, hälso- och miljömässiga aspekter.

Exempel från Lunds kommun: Susanna Bruzell, hållbarhetsstrateg, Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun

Exempel från Östra Göinge kommun: Anders Siversson, samhällsbyggnadschef, Östra Göinge kommun

09.55 Avslutning

Tommy Persson, miljöstrateg, Länsstyrelsen Skåne

10.00 Slut