Har du idéer för ett hållbart Skåne?

Nu kan du vara med och lämna förslag på viktiga insatser för ett mer hållbart Skåne. OBS! Förslagslådan är nu stängd!

Nu kan du vara med och lämna förslag på viktiga insatser för ett mer hållbart Skåne. OBS! Förslagslådan är nu stängd!

I arbetet med att ta fram ett regionalt åtgärdsprogram för att nå miljömålen och miljödimensionen av Agenda 2030 har Länsstyrelsen Skåne tagit fram förslagslådan. Här kan du lämna förslag på viktiga åtgärder för att möta miljöutmaningarna i Skåne. Förslagen utgör ett underlag för prioritering av åtgärder i det nya åtgärdsprogrammet som ska vara klart nästa höst och gälla fram till år 2025.

Se filmen nedan om hur du lämnar dina förslag till åtgärder.

Tillsammans skapar vi ett hållbart Skåne!

Obs! Förslagslådan är nu stängd.