Förord 2018: MIN ROBOT OCH JAG

Det är tidig morgon och fortfarande mörkt i korridorerna på Länsstyrelsen Skåne. Det enda som lyser på mitt kontor är en gul diod, som visar att min robot ännu vilar. Ett ögonblick senare registrerar hon min närvaro, tänder taklamporna och rullar iväg för att hämta kaffe, innan hon presenterar vad hon arbetat med under natten. Det är allt från omvärldsbevakning till analys av miljödata och städning av mitt skrivbord. Förmodligen har hon hunnit med mer än vad jag själv hinner på en vecka!

Nej, riktigt så digitaliserade och automatiserade är vi ännu inte på Länsstyrelsen. Beskrivningen är hämtad från min fantasi, men kanske är det ungefär så framtiden ser ut?

Digitaliseringen erbjuder så många möjligheter i en hållbar framtid att det är svårt att överblicka. Den kan förenkla logistikplaneringen och därmed underlätta övergången till en cirkulär ekonomi. Den kan tillgängliggöra information och ge ökade möjligheter till medvetna konsumentval. Den kan skapa effektiviseringsmöjligheter och sägs vara en nödvändighet för fortsatt konkurrenskraft i livsmedelskedjan, för att nämna några exempel.

Men som med alla mynt finns det både en framsida och en baksida: digitaliseringen riskerar även att leda till ökad konsumtion. Idag orsakar konsumtionen utsläpp på 11 ton koldioxid per person och år, men för att klara klimatmålen måste vi ner till mellan 1 och 2 ton. Varje år köper vi exempelvis 15 kg textilier per person, varav 8 kg kastas. För hela Skåne blir det sammanlagt 29 ton textilier i soptunnan. Varje dag. Här finns mycket att göra och kanske kan digitala hjälpmedel bidra?

Även om vi på Länsstyrelsen Skåne ännu inte har robotar i varje hörn arbetar vi för en ökad digitalisering. Vi har sett ett minskat behov av tryckta rapporter om miljötillståndet och vill slippa kasta de som blivit över. Därför testar vi i år en digital version som presenteras på ett webbinarium. Du kan skriva ut de sidor som intresserar dig, men vi hoppas naturligtvis att du ännu hellre vill ta del av hela rapporten i ett läsvänligt format på webben!

Jeanette Schlaucher
chef på miljöstrategiska enheten på Länsstyrelsen Skåne