Digitala kurser ökar kunskapen om natur och biologisk mångfald

Vill du lära dig mer om den svenska naturen? Eller kanske bara testa dina kunskaper? Lär känna naturen hemifrån med vår kostnadsfria e-kurs!

Groda i vatten. Text: Vill du bli naturkunnig? Gå vår kostnadsfria e-kurs.

Intresset är stort för Länsstyrelsernas utbildning naturkunnig.se. Redan har närmare 3500 deltagare registrerat sig i pilotlänen och mer beräknas det bli när den i år erbjuds av länsstyrelserna i alla Sveriges län.

– Genom att ge deltagarna grundläggande kunskaper om den svenska naturen vill vi skapa ett intresse och engagemang. Det i sin tur kan leda till att de väljer att bli så kallade naturobservatörer och börja rapportera arter och andra observationer, säger projektledaren Nicklas Jansson, biolog vid Länsstyrelsen Östergötland.

Utbildningen ska öka intresset och kunskapen om växter och djur hos allmänheten. Men det finns också en förväntan att få fler att registrera och rapportera iakttagelser gjorda i naturen och på så sätt underlätta för Länsstyrelserna och andra att få tag i duktiga inventerare.

I år utökar vi utbildningen med två filmade digitala fältguidningar. En film förklarar till exempel hur du systematiskt kan studera vår- och hösttecken, så kallad fenologi. Och en annan, hur det går till när man studerar och rapporterar grodor och andra hotade djurarter.

Vad är naturkunnig.se?

Naturkunnig.se är en internetbaserad utbildning för att utbilda allmänheten och entusiasmera dem att intressera sig för naturen.

Naturkunnig.se togs fram 2021 för att ta vara på naturintresset i svallvågorna av pandemin. Då lanserades det som ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Jönköping och Kronoberg samt Naturvårdsverket, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (Artdatabanken och Naturens Kalender).

När den nya versionen släpps den 6 mars har fyra nya delmoment adderats till kursen.

Nu finns den tillgänglig i hela Sverige.

www.naturkunnig.se

Du som har kunskap kan engagera dig i ideell miljöövervakning

Är du fågelskådare? Har du specialintresse för växter eller fjärilar? Eller brukar du titta efter vårtecken? Dina observationer är värdefulla och är du intresserad av att engagera dig så finns det ett antal sätt att göra det på. Mer information om hur du kan bidra finns på vår sida om miljöövervakning.

Miljöövervakning

Flera av miljömålen berörs

Levande skogar. Myllrande våtmarker. Ett rikt växt- och djurliv. Levande sjöar och vattendrag. Det är några av de svenska miljökvalitetsmålen.

Ett stort antal av miljömålen handlar på olika sätt om natur och biologisk mångfald. Miljöövervakningen är viktig för att vi ska kunna följa hur det går för miljömålen.

Den som har kunskap om naturen förstår också mer om vilka värden som riskerar att gå förlorade.