Åtgärdsuppföljning

Ett åtgärdsprogram blir meningsfullt först när åtgärderna genomförs. Vi följer upp för att se vad som händer.

Hitta på sidan

Åtgärdsuppföljning via åtgärdswebben

Åtgärdsuppföljningen görs huvudsakligen via webbplatsen Åtgärdswebben, www.atgardswebben.se.

På åtgärdswebben lägger länsstyrelserna in åtgärder från olika åtgärdsprogram med koppling till miljömålen. Kommuner, regioner och andra aktörer i åtgärdsprogrammen kan sedan få inloggning och själv rapportera i vilken grad åtgärderna genomförts. 

Hur gör vi uppföljningen?

Åtgärderna följs upp genom att berörd aktör bedömer genomförandegraden för sitt arbete med åtgärden och beskriver vad man har gjort.

Genomförandegraden klassas enligt följande:

G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt
H: Åtgärden är genomförd till hälften eller mer.
P: Åtgärden är påbörjad men ej genomförd till hälften
E: Ej påbörjad

Alternativet Ej relevant kan användas för en organisation som bedömer att den inte är relevant aktör för att genomföra åtgärden.

Utöver detta finns möjlighet att skriva en kommentar vid varje åtgärd.

Cirkeldiagram med fält i gult, grönt, blått, rött och grått.
Så här kan ett diagram från åtgärdswebben se ut. De olika genomförandegraderna visas i olika färger.

Resultat: så går åtgärdsarbetet!

Vad kom vi fram till?

Huvuddragen i våra slutsatser.

Diagram för kommunernas genomförande på respektive åtgärdsområde.

Stapeldiagram som visar genomförandegrad för de olika åtgärderna inom Hållbar konsumtion och produktion
Genomförandegraden hos Skånes kommuner för åtgärderna inom det prioriterade området Hållbar konsumtion och produktion. Källa: atgardswebben.se

Så plockar du ut info från åtgärdswebben

Instruktion i form av bildspel som förklarar.

Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf