Så gör du utdrag ur åtgärdswebben!

Startsida i guiden.

Åtgärdswebben är en publik webbtjänst, där verksamhetsutövare, beslutsfattare, myndigheter och intresserad allmänhet kan se hur åtgärdsarbetet för att nå miljömålen går i alla Sveriges län och effekterna av det. Här finns instruktion om hur du gör utdrag med statistik för genomförda åtgärder. Guide för uttag av tidigare uppföljning i åtgärdswebben (ppt) Åtgärdswebben hittar du på […]