Om miljötillståndet i Skåne

Varje år bedömer vi på Länsstyrelsen Skåne läget för miljömålen i Skåne: kommer vi att nå miljömålen? Vi brukade tidigare samla texterna i en tryckt rapport som vi kallade Miljötillståndet i Skåne. Sedan några år är ”rapporten” istället en webbplats. Men du kan fortfarande ladda ner som pdf och skriva ut på papper.

Fyra gråa cirklar, där en innehåller en pil som pekar snett uppåt, en har en pil som pekar snett nedåt, en en pil som pekar rakt åt höger, och en ingen pil alls. En röd fylld cirkel med vit text Nej, en grön fylld cirkel med vit text Ja, en gul fylld cirkel med vit text Nära.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. 15 av miljökvalitetsmålen gäller i Skåne.

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

Tidpunkt för bedömningarna

De målbedömningar som vi här benämner 2021 gjordes under hösten 2020. På samma sätt är bedömningarna som publiceras under sidan 2020 gjorda under hösten 2019, etc.

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Sveriges riksdag

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen följer upp miljömålen

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen gör varje år en uppföljning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålen inom sitt län, enligt anvisningar av Naturvårdsverket. Denna regionala uppföljning är i sin tur ett underlag för den kommande årliga nationella uppföljningen av miljökvalitetsmålen, som Naturvårdsverket redovisar till regeringen.

Sedan drygt tjugo år tillbaka ger vi även årligen ut rapporten Miljötillståndet i Skåne. Från år 2018 och framåt är den här webbplatsen vår version av Miljötillståndet i Skåne. De bedömningstexter du hittar här är en lätt bearbetning av vår rapportering till Naturvårdsverket.

De regionala miljömålsbedömningarna görs under hösten och rapporteras 30 november. Publicering här i vår ”rapport” sker i början av året efter. Det innebär att bedömningarna inte tar hänsyn till eventuella större förändringar som hunnit ske under tiden mellan formell rapportering och publicering här på www.skanesmiljomal.info.

Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. 

Läs om länsstyrelserna på regeringens webbplats.

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog.

Besök Skogsstyrelsens webbplats.

Miljömålsillustrationerna som används på de olika miljömålssidorna, och som visas i bildspelet här, är gjorda av Tobias Flygar.

Miljömålsillustrationerna får användas av de aktörer som ingår i miljömålssystemet för att informera om Sveriges miljömål. 

Mer information om miljömålsillustrationerna och hur de får användas finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Föregående
Nästa
Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.